Ohjaus- ja neuvontapalvelut

Ohjaus- ja neuvontapalvelut

Terapia Voima Oy tarjoaa ohjausta ja neuvontaa sekä omaisille että alan ammattilaisille. Ohjauskäynnit toteutuvat asiakkaan tarpeen mukaan joko hänen omassa ympäristössään tai vastaanotolla. Fysioterapiassa ohjaus ja neuvonta onnistuu myös etäyhteydellä, kuten esim. Teams- ja Zoom- sovelluksilla.

Ohjauskäynneillä käynnin sisältö muotoutuu aina asiakkaan esille tuomista lähtökohdista. Käynnillä voidaan pohtia esimerkiksi keinoja arkisten asioiden tai liikkumisen helpottamiseksi tai uusien toimintamallien löytämiseksi. Ohjaus- ja neuvontakäynnit ovat tavoitteellista työskentelyä asiakkaan määrittämien asioiden ympärillä.

Ohjauskäyntien hinta muodostuu aina tapauskohtaisesti käynnin pituudesta ja ohjauskäynnin luonteesta riippuen.

Katso yhteystietomme ja ota yhteyttä!