Rakenteilla & suunnitteilla

Voimavinkki

Hetkeen pysähtyminen Mindfullnessia mukaillen

Keväällä luonnon herätessä pitkän talvikauden jälkeen, on ihana pysähtyä luonnon muutosten äärelle. Voitte mennä yksin, kaksin tai isommalla porukalla luontoon ja etsiä mieluisan, rauhallisen paikan. Käyttäkää vuorotellen näkö-, kuulo- ja tuntoaistia kolmen asian havainnoimiseen. Miettikää asiat mielessänne. Ensin kolme asiaa ympäristöstä, jotka näette. Sitten kolme ääntä, jotka kuulette. Viimeiseksi kolme asiaa, jotka tunnette. Halutessanne voitte jakaa havainnoimanne asiat keskenänne.

Harjoituksen jälkeen huomaatte rauhan ja läsnäolon tunteen, jonka kanssa on hyvä jatkaa arkirutiineja.

Voimavinkki 20201 05 05 V2

Katso yhteystietomme ja ota yhteyttä!